tisdag 10 november 2015

Färgsättning och arkitektur

Trotts att det är föremålsantikvarie jag utbildar mig till så har vi mycket inslag av byggnadsvård i vår utbildning. Just nu läser vi tillsammans med byggnadsantikvarierna en kurs om färg och plast och nu de senaste dagarna har vi diskuterat färgsättningen på byggnader och den betydelse färgen (eller kulören om man ska vara noggrann) har för både arkitekturen och stadsbilden. Detta fick mig att nu sätta mig ned och gå igenom fasad-bilder (som jag tycker att alla ska ha i sitt arkiv, haha!) jag har tagit på lite olika platser.

Gamla stan, Warszawa
Camden market, London

Kulören har stor betydelse för hur man uppfattar ett hus. Detta kan ha allt ifrån hur man uppfattar att byggnaden samspelar med sin omgivning till om man uppfattar det som stort eller litet. Om husen ligger tätt precis som de gör på bilderna ovan så kan färgsättningen hjälpa till att antingen få till rätt stämning, en lugn och sansad atmosfär i Warszawa medan färgsättningen i Camden bidrar till en mer "edgy" stämning. 

Vy från Piccadilly Circus, London

Panorama-bild framför Royal Albert Hall, London

Färgsättning, kulör och arkitektur kan även samspela och ge en helhetsbild över en en hel stad eller individuella stadsdelar. Precis som bilderna ovan visar så ligger byggnaderna ungefär på samma färgskala och sticker inte ut speciellt mycket ifrån varandra när det gäller kulör. Skulle man tillexempel måla ett av husen på bilden från Piccadilly Circus karolinerblått så skulle det sticka ut något otroligt och "störa" ögat. 
Jag har alltid uppskattat vackra fasader och jag ser dessa som konstverk, men jag kommer nog lägga ännu större vikt vid fasadens färgsättning i framtiden! Har även efter denna kurs fått banka in i huvudet skillnaden mellan färg och kulör. Självklart visste jag skillnaden redan innan kursen, men jag tror inte att vi blir förlåtna om vi använder oss av fel uttryck i efter avslutad kurs!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar